Aleksandra Dzik

mgr inż. Aleksandra Dzik

dyplomowana ortoptystka i optometrystka (3123301)

 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. K. Krzystkowej.

Ukończyła Szkołę Policealną Fizjoterapii w Chorzowie zdobywając tytuł ortoptystki w 2023 roku.

W 2019 roku uzyskała tytuł inżyniera na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku inżynieria medyczna, następnie w 2020 roku tytuł magistra z zakresu fizyki medycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w 2021 roku tytuł magistra z optometrii na Politechnice Częstochowskiej.

Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach oraz kursach doszkalających.

Posiada doświadczenie jako optometrystka, doradca klienta w salonie optycznym oraz na stanowisku asystentki medycznej.

W Gabinetach Lekarskich SENSOR zajmuje się diagnozą ortoptyczną, zaburzeniami widzenia obuocznego, zezem oraz niedowidzeniem u dzieci. Wykonuje również optometryczny dobór korekcji okularowej u młodzieży i dorosłych oraz dobór miękkich soczewek kontaktowych sferycznych i torycznych.

Godziny pracy


grafik zmienny, dostępny w rejestracji