Gabinet ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych

Kiedy udać się do ortoptysty?

Ortoptysta diagnozuje problemy widzenia obuocznego u dzieci oraz dorosłych oraz prowadzi ćwiczenia w przypadku, gdy stwierdzony zostanie zez, niedowidzenie, zaburzona konwergencja, czyli zbieżny ruch oczu, problemy z akomodacją, czyli wyostrzanie obrazu na różne odległości oraz trudności z widzeniem przestrzennym oraz koordynacją ruchu oko-ręka.

 

Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że dziecko ma problemy z prawidłowym widzeniem obuocznym?

 • Przechylanie głowy na jedną stronę podczas czytania, pisania, oglądania telewizji
 • ma problemy z oceną odległości przedmiotów
 • myli litery i cyfry
 • odczuwa duże zmęczenie podczas pracy z bliska
 • ma trudności w szkole podczas przepisywania z tablicy lub czytania
 • ma problemy ze skupieniem się, skoncentrowaniem uwagi na jednej czynności, np. podczas odrabiania lekcji

 

Jakie badania wykona ortoptysta podczas wizyty?

 • Ocena ostrości wzroku do dali i do bliży
 • Ocena ruchomości gałek ocznych
 • Ocena niedowidzenia
 • Pomiar kąta zeza
 • Ocena widzenia obuocznego
 • Ocena konwergencji
 • Ocena akomodacji
 • Badanie widzenia barw

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości zaproponuje ćwiczenia i dalsze postępowanie.

 

Należy pamiętać, że dziecko nie wie jak ma widzieć, dlatego ważną rolę odgrywa obserwacja rodziców, a w momencie zauważenia niepokojących objawów, zgłoszenie się na wizytę okulistyczna i ortoptyczną

ul. Graniczna 1b
35-326 Rzeszów

Tel+48 607 266 811

okulistyka sensor rzeszów