Laseroterapia okulistyczna

Laseroterapia  przeciwjaskrowa – zabezpiecza przed atakiem jaskry lub obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe zmniejszając ryzyko ślepoty z powodu jaskry:

  • YAG  irydotomia
  • SLT  trabekuloplastyka laserowa
  • gonioplastyka
  • goniopunktura

 Laserowe usuwanie tzw. zaćmy wtórnej – polega na usunięciu wtórnie zmętniałej tylnej torby soczewki, pozostałej po usunięciu zaćmy, dając szanse na powrót ostrości widzenia.

  • kapsulotomia

 Laserowa fotokoagulacja siatkówki – konieczna jest w celu zahamowania postępu choroby lub  ratowania przed całkowitą ślepotą.

retinopatia cukrzycowa

  • zakrzepy żył siatkówki
  • przedarcia i zwyrodnienia siatkówki
  • zespół niedokrwienny
  • jaskra neowaskularna i inne.

 Laseroterapia siatkówki oka w czynnej retinopatii wcześniaków – polega na zniszczeniu niedojrzałej siatkówki w zaawansowanej retinopatii wcześniaków, celem ratowania dziecka przed całkowitą ślepotą.

Share your thoughts