lek. Rafał Kaczorowski

lek. Rafał Kaczorowski

specjalista neurologii

Kliniczny Oddział Neurologii, oddział Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Specjalista neurolog. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w 1997 r. Od 1999 r. pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu oraz Poradni Chorób Naczyniowych.

Główne zainteresowania zawodowe to choroby naczyniowe układu nerwowego (udary mózgu)

Od 20 lat wykonuje badania USG przepływów w tętnicach szyjnych i wewnątrzczaszkowych. Umiejętność ta jest potwierdzona Certyfikatem Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Posiada 15 letnie doświadczenie w leczeniu tromobolitycznym oraz w kwalifikowaniu i leczeniu wewnątrznaczyniowych udarów mózgu.

Wieloletnie doświadczenie zaowocowało zaproszeniem do grupy ekspertów opracowujących polskie wytyczne leczenia udarów mózgu, które opublikowane zostały w 2019 r.

W gabinetach Sensor doktor zajmuje się konsultacjami, badaniem i leczenie neurologicznym.

Godziny pracy