Poradnia jaskrowa

Jaskra : choroba prowadząca do stopniowego zaniku nerwu wzrokowego.

Wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia ratuje przed uszkodzeniem pola widzenia i ślepotą.

W ramach poradni jaskrowej oferujemy:

 • Nowoczesną diagnostykę i kompleksowe leczenie jaskry
 • Badanie OCT:
  – OCT nerwu wzrokowego i kompleksu komórek zwojowych
  –  OCT kąta przesączania
  –  Pachymetria
 • Tonometria – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Leczenie laserowe

 • YAG irydotomię – laseroterapia przeciwjaskrowa
 • SLT selektywną trabekuloplastykę – obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • ALT trabekuloplastyka laserowa

Rodzaje jaskry

 

Jaskra otwartego kąta

najczęstsza , podstępnie , bezobjawowo , nieodwracalnie uszkadzająca nerw wzrokowy. Może przebiegać z wysokim lub normalnym ciśnieniem w gałce ocznej.

 • pierwotna
 • barwnikowa
 • pseudozłuszczeniowa
 • zapalna
 • posterydowa
 • erytrocytarna
 • „komórek cieni”
 • neowaskularna
 • fakolityczna

Jaskra zamykającego się kąta

rzadsza , objawiająca się ostrymi lub podostrymi atakami wzrostu ciśnienia w gałce ocznej ,rozpierającym bólem oka i głowy , wymiotami, pogorszeniem ostrości widzenia.

 • pierwotna
 • pozapalna
 • pourazowa
 • fakomorficzna
 • neowaskularna

Jaskra zamykającego się kąta jest spowodowana taką budową oka, w której miejsce odpływu cieczy wodnistej, czyli tzw.

Kąt przesączania jest anatomicznie wąski. W tych przypadkach, szczególnie przy rozszerzeniu źrenicy w ciemności, niekiedy wskutek zdenerwowania, a także po niektórych lekach, może dochodzić do całkowitego zamknięcia wąskiego kąta przesączania.

Występuje wtedy ostry atak jaskry, w czasie którego ciśnienie w oku wzrasta do wartości wielokrotnie przekraczających poziom prawidłowy.

Jaskra otwartego kąta – kąt przesączania w oku jest otwarty ,a przyczyna neuropatii jaskrowej może tkwić nie tylko w zbyt wysokim dla danej gałki ocznej ciśnieniu, ale również w krążeniu krwi w obrębie gałki.
Cokolwiek jest przyczyną postępującego uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego, możemy mu zapobiec poprzez obniżanie ciśnienia w gałce.

CEL : Osiągnięcie ciśnienia docelowego , dającego zahamowanie postępu choroby oraz zahamowanie progresji ubytków jaskrowych w polu widzenia.