Iwona Szczupaj

Iwona Szczupaj

ortoptystka

Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej w Krakowie. Swoją pracę i doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Leczenia Zeza szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako ortoptystka w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci Słabowidzących Sowy Mądrej Głowy w Warszawie.

W przeszłości brała udział w szkoleniach z zakresu zeza i niedowidzenia, operacji prowadzonych przez sławę polskiej strabologii Profesor Krystynę Krzystkową w Witkowicach oraz współpracowała z ortoptystkami z Wielkiej Brytanii. Na konferencjach organizowanych przez Prof. Krzystkową, które były miejscem wymiany spostrzeżeń i wątpliwości, aktywnie uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych, dla dzieci słabowidzących. Stale wymienia doświadczenia z koleżankami ortoptystami z całej Polski.

Pracowała jako nauczyciel zawodu Ortoptystki, w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie, a także w Collegium Szkoły Służb Zawodowych w Warszawie, przekazując swoje doświadczenie młodszym koleżankom i kolegom..

Obecnie, od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie w Poradni Leczenia Zeza, prowadząc ćwiczenia rehabilitacji wzrokowej w zezie i niedowidzeniu.

W Gabinetach Lekarskich SENSOR zajmuje się diagnozą ortoptyczną i pleoptyczną, z zakresu zeza i obuocznego widzenia.

Godziny pracy


grafik pracy dostępny w rejestracji gabinetów Sensor