Małgorzata Stręk ortoptystka

Małgorzata Stręk

dyplomowana ortoptystka (nr 7020163)

Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej w Tarnogórze na kierunku Ortoptyka, studentka studiów inżynierskich w Instytucie Nauk Fizycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku Optometria, jak i również studentka Pedagogiki w Pomorskiej Szkole Wyższej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej. Swoje doświadczenie zdobyła w Poradni Okulistycznej Szpitala Św. Rafała w Krakowie oraz Centrum Medycznym CorMedica w Poradni Leczenia Zeza w Stalowej Woli, jak i również pracując 4 lata na stanowisku optyka okularowego w Zakładzie Optycznym.

Ukończyła wiele kursów i warsztatów m. in. kurs i warsztaty refrakcji, oraz udoskonalające warsztaty optometryczne w Pomorskim Cechu Optyków w Gdańsku, ortoptyczno-optometryczną terapię widzenia I i II stopnia w Centrum dobrego widzenia w Krakowie, ortoptykę pediatryczną, zezy porażenne, szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń akomodacji, dobór soczewek kontaktowych Alcon Experience Academy w Warszawie, posiada certyfikat doboru soczewek okularowych MyioSmart i soczewek kontaktowych MiSight hamujących postęp krótkowzroczności u dzieci.

Stale poszerza swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

W Gabinetach Lekarskich SENSOR zajmuje się diagnozą ortoptyczną, zezem i niedowidzeniem u małych pacjentów oraz zaburzeniami widzenia obuocznego.

Godziny pracy